Leerlingen & buren laten hun stem horen in 3 lagere schoolomgevingen in Gent, Zomergem en Baal.


School op de teller is een project van Mobiel 21 en Telraam Het doel is om leerlingen aan de hand van Telraam-data de mobiliteit rond de school en in hun buurt kritisch onder de loep te laten nemen. We bieden educatieve lespakketten aan, gaan met de data aan de slag, worden ondersteund door mobiliteitsexperten en betrekken de schoolomgeving. Resultaat : een wetenschappelijk onderbouwde aanpak met concrete voorstellen voor een schoolomgeving met een betere verkeersleefbaarheid.

De 3 schoolomgevingen waar we aan de slag gaan :

  • Sint Annaschool Baal
  • Daltonschool De Kleine Icarus Gent
  • Sint Annaschool Baal


Voor meer info : schoolopdeteller@telraam.net