A bicycle friendly city?


Mestna občina Novo mesto je kot sodobna regionalna prestolnica soočena z vsemi izzivi, ki jih prinaša stalno povečevanje prometa in z njim povezano onesnaževanje zraka. Ključ za spremembe, ki so gotovo nujne, je v drugačnem načrtovanju prometa, ki pomeni načrtovanje za ljudi, in ne za avtomobile ter promet. Z daljnovidnejšimi ukrepi bi se lahko kot skupnost odmaknili od zadovoljevanja apetitov po večjih pretokih avtomobilskega prometa in se posvetili negovanju trajnostno naravnane mobilnosti. Središče naše pozornosti je tako urejen, privlačen, dostopen in varen prometni prostor.

Ključ za spremembe je v celostnem načrtovanju prometa za boljši izkoristek obstoječih prometnih površin, ki bi lahko bile uravnoteženo porazdeljene med osebnim avtomobilom in njegovimi alternativami. Mestna občina Novo mesto se zato usmerja tudi v uporabo sodobnih tehnologij za pridobivanje podatkov o mobilnostnih navadah in prometnih tokovih. S celostnim načrtovanjem, ki sloni na takšnih podatkih, lahko Novo mesto uresniči številne strateške interese, kot so boljša kakovost javnih prostorov, večja varnost otrok, izboljšanje kakovosti zraka, zmanjševanje hrupa in blaženje podnebnih sprememb. Nenazadnje želimo vzpodbuditi tudi aktivno mobilnost prebivalcev, da bi hodili peš ali se vozili s kolesom, kar ima pozitivne učinke na zdravje. 

Namen raziskave je spremljanje prometa s pomočjo prebivalcev na območju Mestne občine Novo mesto. Sodelujoči posamezniki v projektu bodo souporabljali naprave za strojni vid z nizkocenovnimi in avtomatiziranimi senzorji za štetje prometa, ki jih bodo namestili na okno v njihovem domu ali na delovnem mestu s primernim pogledom na ulico in s katerimi bo mogoče spremljali prometne tokove. Zbrani podatki bodo lahko v pomoč pri nadaljnjih ukrepih za izboljšanje mobilnosti v občini.