Verkeerstellingen in de gemeente Niel


Gezocht: deelnemers voor plaatsing verkeerstellers omgeving Matenstraat

Om de verkeerssituatie in onze gemeente objectief in kaart te brengen, start ons lokaal bestuur met een ‘Telramen’-project. Aan het raam van tien geselecteerde bewoners in de straten rond de Matenstraat zullen er verkeerstellers bevestigd worden om gedurende de werken de voetgangers, fietsers, auto’s en zwaar verkeer te tellen en de gemiddelde snelheid van auto’s te registreren.
Op die manier zullen we de impact van de werken en bv. sluipverkeer, overdreven snelheid of zwaar verkeer goed kunnen monitoren. De resultaten kunnen als basis dienen voor eventuele te nemen maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming tijdens de werken in de Matenstraat. Maar ook voor de verdere vormgeving van het mobiliteitsbeleid in Niel is de vergaarde informatie bijzonder waardevol.

We zijn voor het ‘Telramen’-project nog op zoek naar geïnteresseerde en geëngageerde kandidaten uit de geselecteerde straten om een verkeersteller bij hen thuis op te hangen.

Voorwaarden om deel te nemen :

U woont in één van de geselecteerde straten, zoals vermeld in de onderstaande lijst of op het bijgevoegde kaartje hieronder.
o    Matenstraat (tussen kruispunt Uitbreidingsstraat en Tuinlei)
o    Lode Zielensstraat
o    Uitbreidingsstraat
o    Landbouwstraat
o    Franklin D. Rooseveltstraat
o    Jozef Wauterslaan
o    Achturenplein
o    Albertstraat
o    Emile Vinckstraat
o    Boomsestraat (huisnummer 32 t.e.m. 172)
o    Antwerpsestraat (huisnummers 320 – 254)•    U hebt een ‘geschikt raam’ om te kunnen tellen. Dat betekent een raam op de eerste of tweede verdieping met een volledig vrij zicht op de weg zonder obstakels (dus geen bomen, grote struiken of verlichtingspalen).

•    Bij uw aanmelding vragen we om uw contactinformatie en een foto, zodat we goed kunnen beoordelen of uw raam geschikt is voor een goede positie van de verkeerssensor.

•    We vragen om minimaal zes maanden deel te nemen aan de tellingen en het toestel gedurende deze volledige periode te laten hangen.

Bent u geïnteresseerd? Vul het aanmeldformulier volledig in op deze pagina, vóór 20 oktober 2023.