Permanente verkeersmonitoring met Telraam ihkv hypercoördinatie werven Belris rond metrolijn 3.


De aanleg van metrolijn 3 Albert-Bordet omvat de realisatie van de nieuwe infrastructuren, waaronder de passage onder het Noordstation, een nieuwe tunnel en de stations voor de uitbreiding van het Noordstation naar Bordet. Om de hinder van deze werken te beperken, worden de werken gefaseerd uitgevoerd. Met Telraam zal Beliris de impact op de mobiliteit doorlopend monitoren. 

___

La construction de la ligne 3 du métro Albert-Bordet comprend la réalisation de la nouvelle infrastructure, y compris le passage sous la gare du Nord, un nouveau tunnel et les stations pour l'extension de la gare du Nord à Bordet. Les travaux seront réalisés par phases afin de limiter les perturbations. Beliris utilisera Telraam pour surveiller en permanence l'impact sur la mobilité.